Regulamentul ”De 3x Diferența”

3x diferenta bautura online

Oferim de 3 ori diferența dacă găsești un preț mai mic în alt magazin online

Art.1. Organizator :

INTERNATIONAL BRAND STORES ONLINE S.R.L. cu sediul social în Cluj Napoca, strada ORASTIE NR 10, DEPOZITUL NR 17, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/154/16.01.2019, atribut fiscal RO, având număr unic de înregistrare 40436638, având cont IBAN RO27INGB0000999908748855 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam sucursala București, reprezentată legal prin Elena Bănete în calitate de Administrator, (denumit în cele ce urmează ”Organizatorul”).

 

Art.2. Obiectul Regulamentului:

 

Clienții platformei de comerț online www.bautura-online.ro, beneficiază de clauza ofertei concurente care le conferă avantajul de a obține cel mai bun preț practicat de platformele de comerț de același profil, cu același obiect de activitate, la același produs de import în aceleași condiții de comercializare sau practicat de platformele de vânzare online ale magazinelor cu același obiect de activitate.

Pentru a putea participa la promoție, clienții sunt obligați să respecte prevederile prezentului regulament.

 

Art. 3. Definire termeni:

 

3.1.      Clauza ofertei concurente – prevedere contractuală care permite clientului www.bautura-online.ro să obțină de la acesta, produse de import în condiții mai avantajoase față de cele prevăzute inițial, similare celor oferite de terțe entități comerciale.

3.2.      Obiectul promoției – rambursarea triplă a diferenței dintre prețul plătit pentru un produs de import achiziționat de pe platforma de e-commerce www.bautura-online.ro și prețul mai mic practicat în magazinele online cu același obiect de activitate, pentru același produs și în aceleași condiții de comercializare.

3.3.      Client eligibil - clientul este eligibil pentru rambursarea triplă a diferenței dacă a achiziționat și plătit produse de import de pe site-ul www.bautura-online.ro , având creat un cont de utilizator înaintea efectuării achiziției care face obiectul rambursării. Pentru completarea formularului de rambursare clientul trebuie să fie utilizator înregistrat pe site-ul www.bautura-online.ro.

3.4.      Platforme de vânzare online cu același obiect de activitate – site-ul unui magazin sau rețea de magazine care comercializează produse alcoolice și non-alcoolice, cum ar fi:

 

·www.finestore.ro

·www.beicevrei.ro

·www.bauturaonline.ro

·www.bemag.ro

·www.bautura-evenimente.ro

·www.drinkshop.ro

·www.tabaccoshop.ro

·www.winemag.ro

 

*precum și alte magazine online specializate în vânzarea de produse alcoolice și non-alcoolice cu sediul social în România, care nu se află în procedura generală de insolvență sau în faliment.

3.5.      Același produs – produs de import identic cu cel achiziționat de pe www.bautura-online.ro, aceeași marca/brand, același cod de bare, ediție a produsului și litraj.

3.6.      Aceleași condiții de comercializare – produsul de import trebuie să poată fi achiziționat la un preț mai mic în aceleași condiții de comercializare în care a fost achiziționat de pe www.bautura-online.ro  Compararea se va face între prețul de vânzare (cu TVA) din ziua achiziției practicat pe www.bautura-online.ro  și prețul de vânzare oferit (cu TVA) de către site-ul unui magazin care comercializează același tip de produse.

Menționăm că produsul al cărui preț este mai mic în magazinul concurent nu trebuie să facă obiectul unei acțiuni de reduceri de preț, promoție, lichidare de stoc, soldare, resigilare și trebuie să poată fi achiziționat în aceleași condiții și servicii oferite (transport gratuit şi posibilitate de retur)

3.7.   Contact - spre validare vor fi trimise către online@ib-stores.ro următoarele informații: nume și prenume, numărul și data emiterii facturii/bonului fiscal, data achiziției, număr de telefon, denumire produs, preț, produs, URL-ul site-ulului unde s-a găsit prețul mai mic.

3.8.      Valoarea voucherului sau a rambursării în numerar – rambursarea în numerar sau voucherul de cumpărături va avea o valoare egală cu triplul diferenței dintre prețul plătit de client pentru un produs achiziționat de pe www.bautura-online.ro  și prețul practicat de unul din magazinele online menționate la art.3.4 din prezentul Regulament.

 

Art. 4. Participanți:

 

4.1.      La promoție poate participa orice persoană fizică rezidentă în România, cu vârsta de 18 ani împlinită la momentul achiziționării produselor, care a achiziționat și achitat cel puțin un produs comercializat pe site-ului www.bautura-online.ro

4.2.      Nu pot participa la promoție: persoane fizice – angajații INTERNATIONAL BRAND STORES ONLINE S.R.L., rudele de gradul I ale acestora sau angajații firmelor colaboratoare INTERNATIONAL BRAND STORES ONLINE S.R.L.

4.3.      Nu pot participa la promoție persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate (PFA).

 

Art. 5. Perioada și locul de desfășurare:

 

5.1.      Promoția este valabilă pe site-ul www.bautura-online.ro pe perioada nelimitată si doar pentru produsele de import. Organizatorul își rezervă dreptul să oprească, să retragă sau să modifice în orice fel prezentul regulament, în orice moment și din orice motiv, fără obligativitatea unei notificări de orice gen către foști, actuali sau viitori participanți.

5.2.      Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit, fiind afişat de către Organizator pe website-ul www.bautura-online.ro şi nu se aplică pentru produsele ce au ca ţara de provenienţă România sau Republica Moldova.

 

Art. 6. Condiții de validitate:

 

6.1.      Pentru ca un client al www.bautura-online.ro să poată beneficia de această promoție, trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

6.1.1.   Clientul să fi achiziționat un produs de import de pe www.bautura-online.ro, achiziția fiind confirmată prin factură / bon fiscal care atestă achiziția de pe site-ul www.bautura-online.ro sau chitanță în cazul în care produsul se livrează cu plata ramburs.

6.1.2.   Clientul să găsească spre comercializare același produs de import, într-unul dintre site-urile menționate la art.3.4. din prezentul regulament, însă la un preț mai mic decât cel practicat pe www.bautura-online.ro .

6.1.3.   Clientul trebuie să justifice prețul mai mic prin fotografii datate sau print screen-uri/URL în cazul achiziției online (maxim 7 zile calendaristice de la data achiziției specificată pe bonul fiscal/factură).

6.1.4.   Pentru rambursarea diferenței produsului de import achiziționat de pe site-ul www.bautura-online.ro, produsul trebuie să fie disponibil pe site în stocul concurentului la data completării formularului de rambursare.

6.1.5.   Prețul concurenței trebuie să fie valabil minim 3 zile consecutive pe site-ul concurentului, zile calculate începând cu ziua completării formularului de rambursare.

6.1.6.   Clientul să nu fi returnat produsul achiziționat de pe www.bautura-online.ro.

Art.7. Mecanismul promoției:

 

7.1.      Dacă în termen de maxim 7 zile calendaristice de la achiziționarea produsului, clientul constată că același produs poate fi achiziționat la un preț mai mic de pe una din platformele de comerț online menționate la art.3.4 din prezentul regulament, INTERNATIONAL BRAND STORES ONLINE S.R.L. se angajează să ramburseze triplul diferenței de preț clientului. În cazul în care clientul depășește termenul de 7 zile calendaristice și nu completează formularul de rambursare, pierde dreptul de a mai primi rambursarea triplului diferenței de preț.

7.2.      În cazul achiziției de pe www.bautura-online.ro  și optarea pentru rambursarea triplul diferenței de preț sub forma unui voucher valoric, acesta va putea fi utilizat www.bautura-online.ro  în maxim 3 luni de la data emiterii acestuia.

7.3.      Pentru a beneficia de restituirea triplului diferenței de preț clientul este obligat să completeze toate informațiile cuprinse în formularul de rambursare, sub sancțiunea pierderii dreptului la restituirea diferenței de preț.

7.4.      INTERNATIONAL BRAND STORES ONLINE S.R.L. își rezervă dreptul de a verifică informațiile din formularul de rambursare, datele privind existența prețului mai mic la magazinul/site-ul indicat de către client și îndeplinirea condițiilor impuse pentru rambursarea triplului diferenței de preț.

7.5.      Pentru a fi considerat valid, e-mailul de rambursare va fi însoțit de următoarele documente:

7.5.1.   Bonul fiscal/factură fiscală care confirmă achiziția produsului din magazinul online www.bautura-online.ro  sau dovada plății (chitanță în cazul plății ramburs sau confirmarea tranzacției în cazul achitării online) care confirmă achiziția și plata produsului de pe www.bautura-online.ro ;

7.5.2.   Fotografii datate sau print screen-uri și URL (în maxim 7 zile calendaristice de la dată achiziției) care atestă prețul mai mic practicat de site-ul concurent;

7.5.3.   Copia actului de identitate al clientului.

7.6.      Compararea prețului va fi făcută între prețul din ziua achiziției produsului de pe www.bautura-online.ro  după aplicarea oricăror forme de reducere – discount, voucher, cupon, etc -  fără a ține cont de prețul altor servicii asociate (exemplu: cost de transport), și prețul de vânzare oferit de către platformele de comerț online menționate la art.3.4 din prezentul regulament.

7.7.      Nu fac obiectul prezentului regulament produsele cu ţara de origine România sau Republica Moldova si care pot fi achiziționate la un preț mai mic într-una dintre platformele de comerț online menționate la art.3.4, care sunt la reducere de preț, promoție, lichidare de stoc, soldare, resigilare etc.

7.8.      Clientului îi va fi comunicat în scris pe adresa de e-mail, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la dată completării formularului de rambursare, rezultatul verificării.

7.9.      Dacă se întrunesc condițiile de rambursare și cererea este validă, clientul va primi în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data trimiterii e-mailului, triplul diferenței de preț, printr-un voucher valoric transmis via e-mail sau în numerar în contul IBAN oferit de către client.

7.10.    Pentru utilizarea voucherului, clientul trebuie să menționeze codul și valoarea voucherului în următoarea comandă plasată pe website, în termenul limita de 3 luni de la data emiterii.

7.11.    Dacă clientul dorește să returneze produsul care a făcut obiectul rambursării triplului diferenței în condițiile prezentului Regulament și a optat pentru rambursarea sumei in cont bancar și nu voucher valoric, se va scădea din contravaloarea produsului cuantumul rambursării acestuia fiindu-i returnată diferența rămasă.

7.12.    Dacă clientul dorește să returneze produsul care a făcut obiectul rambursării triplului diferenței în condițiile prezentului Regulament achiziționat, în cazul în care voucherul emis nu a fost utilizat acesta va fi anulat, clientului fiindu-i returnată contravaloarea integrală a produsului returnat,  în cazul în care voucherul emis a fost utilizat clientului îi va fi returnată diferența rămasă ca urmare a scăderii valorii voucherului din contravaloarea produsului.

7.13.    Dacă nu sunt întrunite condițiile de rambursare, clientul va primi în scris motivarea refuzului cererii de rambursare pe e-mail. Orice contestare a acestui răspuns poate fi depusă la adresa: Str. Orăștiei, nr. 10, Depozit 17, Cluj Napoca, jud. Cluj sau prin intermediul e-mailului de contact de pe site-ul www.bautura-online.ro

7.14.    Organizatorul îşi rezervă de asemenea dreptul de a refuza rambursarea în cazurile în care are suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate de către clienţi în vederea rambursării (facturi fiscale/ bonuri fiscale/document de identitate, etc.), nefiind, în acest caz, obligat să justifice în scris refuzul său.

 

ART.8. Protecția datelor cu caracter personal:

 

8.1.      Participarea la această promoție implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

8.2.      Organizatorul este obligat să nu transmită datele personale către terți, cu excepția societăților comerciale implicate în organizarea promoției. Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la procesarea datelor personale și liberă circulație a acestor date.

8.3.      Pentru exercitarea drepturilor sus menționate, persoană implicată poate solicita acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisă, datată și semnată.

8.4.      Organizatorul este obligat să comunice măsurile luate și dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele personale privind persoană implicată, în termen de 10 zile de la primirea cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date creată în acest mod, va aduce la cunoștință drepturile conforme cu legile privind protecția datelor cu caracter personal.

8.5.      Dacă participanții nu transmit solicitare în scris înseamnă că aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor personale de către Organizator în modul prezentat în paragraful anterior. În orice moment participanții își pot retrage acordul privind utilizarea datelor personale sau primirea oricăror informații sau corespondențe printr-o cerere întocmită în formă scrisă, trimisă pe adresa Organizatorului.

 

Art.9. Litigii

 

9.1.      În cazul unor eventuale litigii apărute între Organizator și participanți acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, vor fi înaintate spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

 

Art.10. Dispoziții finale

 

10.1.    Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a descalifica orice persoană care falsifică procedura de aplicare a Clauzei ofertei concurente, care încalcă prezentul Regulament, care acționează într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determina că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice persoană.

10.2.    Utilizarea, în orice mod a unor metode frauduloase de aplicare a Clauzei ofertei concurente, va atrage anularea tuturor înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

10.3.    Dacă, din orice motiv, aplicarea Clauzei ofertei concurente nu se poate aplică conform planificării datorită unor cauze aflate în afară controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau aplicarea corespunzătoare a Clauzei ofertei concurente, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifică sau suspendă aplicarea prezentului Regulament.

10.4.    Organizatorul și participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile prezentului Regulament.

 

International Brand Stores Online S.R.L

Prin administratorul

Elena Bănete

Ultima actualizare: 7 iunie 2019, ora 17.30